svenska

En värld utan konstgödsel med ett hållbart jordbruk

Gralg framställer mikroalger som torkas och erbjuds jordbruket som klimatpositivt och organiskt gödsel, vilket radikalt bidrar till minskade växthusutsläpp. 

Vår lösning

Konstgödsel leder till enorma klimatutsläpp som beräknas till 5 % av av Sveriges totala utsläpp. Det leder även till övergödning och på lång sikt förstör jorden. 

Vår lösning är en cirkulär affärsmodell. Mikroalger odlas i utgående vatten från reningsverk som har förhöjda värden av näringsämnen. På så sätt tar vi tillvara på näringsämnena som redan finns i systemet.  Samtidigt binder algerna koldioxid från luften och vi skapar ett gödsel med ett negativt nettoutsläpp! 

Ett organiskt gödsel av mikroalger innehåller minerala och biologiska näringsämnen samt biologiskt kol som ökar kvaliteten av marken. 

Algvatten producerat:
0 Liter

Varför mikroalger?

Mikroalger är en av de mest snabbväxande organismerna på jorden och kan vid rätt förhållanden dubblera sin hastighet varje dag. 

Mikroalger innehåller bra näringsämnen

Mikroalger kan odlas på mark som inte går att använda till annan odling. 

Arvid Disner

Emmy Berggren

Magnus Lissbrant

Charlie Arby

Produktion och inköpsansvarig 

Ekonomiansvarig

Produktion och inköpsansvarig 

VD

Vi på gralg

Gralg UF består av fyra naturelever som alla besitter olika kompetenser och förmågor. Tillsammans skapar vi en grupp som fungerar som en enhet. Vi är engagerade, söker ständigt efter ny information och letar alltid efter utvecklingsmöjligheter.

Samarbetspartners

Gryaab

Huvudfinasiärer

Collin Holding

sponsorer

Vill du veta mer?

För mer info om oss och idén eller om du vill anmäla ditt intresse för att köpa produkten mejla oss på info@gralg.se eller tryck på knappen nedan.

Följ oss på